Effektiv flytting med trygg transport

Vi kjører dine eiendeler trygt fra dør til dør uansett hvor du skal.

Skal du flytte?

Vi hjelper til med pakking, lagring og transport. 
Vi kommer gjerne på gratis befaring hos deg, hvor vi sammen kartlegger deres behov for både transportmiddel, mannskap og sikring av dine verdier.

Send forespørsel om flytting

Dokumentasjon og toll

Vi hjelper deg gjerne med dokumentasjon og tollpapirer.

Vi har laget en liste over hvilke papirer som må fylles ut og prosedyrer som må følges ved flytting til og fra utlandet.

Nødvendig dokumentasjon ved flytting til og fra Spania

Den spanske stat skiller på permanent flytting og flytting til feriebolig.

 • Kopi av pass

 • Kopi av en pakkeliste

 • Egenerklæring for innførsel av flyttegods ved flytting til Norge/ Verdivurdering Kan lastes ned her http://toll.no

 • Bostedsbevis Norge

 • Bostedsbevis Spania

Du kan innføre innboet ditt uten toll og avgift til Norge dersom:

 • Du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende minst ett år.

 • Du har eiet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge.

Har du nye gjenstander med deg i flyttelasset skal det betales toll og andre avgifter for disse ifølge gjeldene tollregler. Ta kontakt med toll.no dersom du er i tvil. Mer detaljer om dokumentasjon kan du ta kontakt med oss.

Tollregler kan oppdateres over natten og vi streber etter å holde våre sider oppdaterte.

Forsikringer

Vi har forsikringene våre i orden hos Gjensidige.

 • Godsforsikring iht. NSAB gods

 • Flytteforsikring iht. NSAB flytting

 • Bedrift og speditørforsikring

 • Yrkesskadeforsikring

 • Utenlandsløyve/ felleskapstillatelse

Behov for en utvidet forsikring ved store verdier? Det er selvfølgelig mulig å få utvidet forsikringen ved behov. Dette kan Tryggflytting gjøre for deg eller du utvider forsikringen selv.

Har du spørsmål om flytting til og fra utlandet?

Vi vil gjerne høre fra deg! 

Norge 
+47 69 30 10 50

Spania 
+34 666 266 800